rodinnÝ dŮM - ChoceradY

Tato studie řeší návrh moderního rodinného domu na stavební parcele situované v údolí řeky Sázavy v obci Chocerady. Nový dům jednoduchého vzhledu bude sloužit rodině s dětmi a měl by nabízet dostatečný prostor pro každého jejího člena.

Pozemek má celkovou plochu 1365 m2 a je situován v centru obce na jižním svahu na pravém břehu řeky Sázavy. Díky této poloze a vlastní svažitosti se tak z pozemku nabízí otevřený výhled na obec Chocerady a dále do sázavského údolí.

Pozemek má obdélníkový tvar s delší osou orientovaný zjednodušeně v ose sever-jih. Směrem k jihu se svažuje a zároveň mírně rozšiřuje. Severní i jižní hranici tvoří veřejné komunikace, východní a západní pak oplocení sousedních pozemků rodinných domů. Nový rodinný dům je navržen v horní polovině pozemku v blízkosti jeho severní hranice, čímž je výrazně větší část pozemku ponechána jednolité ploše zahrady otevřené plně jižnímu slunci. Toto umístění zajišťuje z domu i nejlepší výhled do okolní krajiny. Přístup na pozemek bude zajištěn z komunikace lemující severní hranici. Objekt je odsazen od severní hranice pozemku tak, aby byl v této části pozemku získán dostatečný prostor pro manipulaci vozidel, zároveň je ale nutné se držet terénních návazností na svažitý pozemek i přilehlou komunikaci. Výsledné umístění tak vyváženě řeší obě tyto funkční potřeby, současně vzniká optimální odstup stavby od komunikace vytvářející harmonické působení její fasády, prostranství předprostoru i navrženého oplocení. Ze zpevněné plochy je přímo přístupné horní podlaží navrženého domu a terénním schodištěm podél západní hranice pak jižní část pozemku.

Půdorys hlavní hmoty domu je navržen prostý, obdélníkový, delší stranou orientovaný podél přilehlé komunikace, tedy kolmo k podélné ose pozemku, spádnici. Dům je navržený jako kompaktní kvádrové těleso zabořené do svahu, svou orientací se vhodně přibližující průběhu vrstevnic, čímž je podpořen pocit propojení se svahem. Jižní fasádou se dům plně otvírá do zahrady a okolní krajiny. Z této strany dominuje fasádě velké proděravění horní části domu a velké okenní otvory zajišťující dostatečné osvětlení vnitřních prostor, jakož i oslunění. Proti této do zahrady a údolí orientované fasádě jsou boční strany navrženy poměrně uzavřené, ve východní jsou dva okenní otvory do dalších obytných místností a dva do sociálních zázemí, v západní pak už pouze jeden otvor do sociálního zázemí.

Jednoduchý tvar domu je krom koncepčně atraktivního rozmístění okenních otvorů doplněn funkčními stínícími plochami v podobě konzolovaných vodorovných desek či přesahujících svislých stěn, které dohromady tvoří jeden spojitý materiálově unikátní prvek obíhající dům a vytvářející v kombinaci s jednoduchým ale dobře proporčně navrženým základním tělesem domu celkově moderní dynamický výraz. Stínící prvky brání před nadbytečným osluněním prosklených ploch, terasy a na severní fasádě pak plní funkci přístřešku u vstupu do domu a garáží.

Dům o zastavěné ploše 176 m2 má dvě obytná podlaží. Přístup do domu je navržen od ulice, ze severu, z úrovně terénu přímo do horního podlaží. Vedle hlavního vchodu umístěného ve východní polovině půdorysu je v západní situován vjezd do garáže integrované v domě a dále vjezd na kryté stání rovněž komponované jako součást základní kvádrové hmoty domu. V návaznosti na vstup je v horním podlaží situována chodba s odděleným zádveřím a s přímočarým jednoramenným schodištěm do spodního podlaží. Chodba přitom prochází celou šířkou půdorysu od obvodové k obvodové stěně a s prosklením celých čel v těchto stěnách tak vytváří vzdušný jasný prostor s ojedinělým průhledem domem. Ze zádveří je možné vstoupit do garáže a do společné šatny. Z chodby je krom komory a technické místnosti přístupná obytná část horního podlaží sestávající se z oddělené chodbičky, pokoje pro hosty, koupelny a pracovny.

Spodní podlaží je z horního podlaží přístupné výše popsaným schodištěm, které svými rozměry a jednoduchým tvarováním zajišťuje dostatečné propojení obou podlaží. Spodní podlaží je samozřejmě díky přímé návaznosti na venkovní terén a terasu přístupné i francouzskými okny přímo z úrovně zahrady. Schodištěm se přichází do hlavní společné obytné místnosti situované v centru půdorysu na celou jeho šíři, která se prosklenou jižní stěnou otvírá do zahrady, výhledu a světlu. Toto umístění obytné místnosti jasně dělí půdorys spodní části a vytváří na obou jeho krajích izolované obytné buňky. Ve východní části jsou pak situovány i obytné prostory rodičů, ložnice, šatna a koupelna. Na druhé straně od obývacího pokoje, v západní části půdorysu, je pak situováno útočiště dětí, dva velké dětské pokoje, koupelna. V západní části je navíc situována hospodářské místnost, ve východní navíc společné WC, komora a kuchyně se spíží. V obytné místnosti je myšleno umístění obývací a jídelní části.

Z obývacího pokoje je přímo přístupná již zmíněná terasa, která se táhne podél celé jižní fasády a postupně nabývá na šířce. S ohledem na klesající terén a zachování přímé výškové návaznosti spodního podlaží a terasy dochází k vyvýšení terasy nad terénem. Terasa tak svým tvarováním navazuje na zmíněné dynamické stínící prvky a dotváří konečný vzhled domu. V nejširším místě je umístěn venkovní bazén. Z terasy je schodištěm přístupná zahrada.

V objektu byla uvažována i příprava pro umístění výtahové plošiny. Pro její šachtu jsou vyčleněny nad sebou situované komory. Tak bude možné dvou podlažní objekt snadno v budoucnu transformovat do plně bezbariérového.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY 

 

DOPRODANÉ PROJEKTY

 

Kontakt

SIG Development, s.r.o. Kancelář:
Rovná 1332
251 68, Sulice - Želivec

Sídlo:
Na dolinách 1272/41
140 00 Praha– Nusle
+420 602 602 988 klobouckova.sig@gmail.com